År - 2000 Sum April Maj Juni Juli August Sept. okt Langture
nr. Navn 18.440 1559 2900 2196 1909 2465 461 180 6770
1 Juliane Elander 2.724 400 469 625 620 500 10   100
2 Betina Holck 2.024 134 233 105 122 225 89 114 1002
3 Henrik Ohlsen 1.305 158 194 101 77 166 31 16 562
4 Charlotte Andersen 1.184 0 153 96 130 121 29 16 639
5 Bjarne Royal 1.076 128 209 106 16 158 20   439
6 LarsBerglund 1.048 0 90 148 156 176 16   462
7 Anders Moustgaard 839 45 139 120 120 180 4 34 197
8 Dorthe Enevoldsen 776 46 16 30 14 21     649
9 Jörg Jessen 673 10 38 86 40 90 4   405
10 Per Amby 657 88 61 56 40 107 2   303
11 Klaus Amby 650 167 97 22 25 77 32   230
12 Johannes Vindum 434 53 80 61 55 60 20   105
13 Kirsten Nymann 399   66 88 16 80 20   129
14 Dorthe Danielsen 307   86 90 61 20 20   30
15 Hanne Skovgaard 244 28 28 20 27 44     97
16 Anders Lauritsen 240 10 84 10 42 44 16   34
17 Anne Bjerre 221   41 49 42 68 6   15
18 Jane Kristiansen 215 18 44 25 8 10 16   94
19 Merete Vindum 214 39 15 45 28 58 6   23
20 Peder Wurgler 197 38 46 16 29 30 38   0
21 Allan Johansen 190 4 10           176
22 Jane Kjær 186     30   8     148
23 Palle Ohlsen 172   30 20 52 20 20   30
24 Stine Gottzoll 171     16 16 50 40   49
25 Christian Elander 168 48   12   8     100
26 Ivar Rønsholt 154 49 30 16 29 30     0
27 Irene Abrahamsen 138   53 36         49
28 Christian Oversø 126     12   8     106
29 Rikke Amby 121 8 11   8       94
30 Julie Wendt 101   58 9         34
31 Ebbe Laursen 100               100
32 Rene Rosendal 96   16   16       64
33 Martin Ohlsen 93   14   16 8 6   49
34 Don Hansen 88   6 16         66
35 Karen Vindum 73 11 8 29 25       0
36 Holger Johannesen 72 24 16 16     16   0
37 Ditte Babara 64 11 8 16 29       0
38 Hanne Sørensen 60   45           15
39 Henning Dinsen 58   48 10         0
40 Melina Issaksen 56   26           30
41 Bjarne Eriksen 48   33           15
42 Rasmus Rande 48               48
43 Henrik Waltoft 48   48 0         0
44 Søren Grøndlund 37   20           17
45 Annette Jensen 36   36           0
46 Svend K 36         36      
47 Jane Hansen 36 8 14   4 10     0
48 Thomas Sillesen 34               34
49 Finn Terpling 32 4 20     8     0
50 Torben Kiersing 32 16   16         0
51 Lene Thorsø 32 6 26           0
52 Sidse Mogensen 30 8 8           14
53 Bent Sivertsen 28     6 10 12     0
54 Jørgen Kreiberg 28     6 10 12     0
56 Jørn Kjær 28     6 10 12     0
57 Anne Kreusfeldt 26   26           0
58 Lisbeth Jacobsen 26     10 16       0
59 Christina Ditlev 25   25           0
60 Gitte Haar 19   10 9         0
61 Lisa Amby 18   18           0
62 Patricia 18   12 6         0
63 Lene Johansen 17               17
  Camilla 14   14           0
  Henning Mikkelsen 12   12           0
  Jens Elander 8         8      
  Hanne Saxling 6   6            
  Charlotte Nielsen 4   4